Z językowego punktu widzenia obie formy są poprawne. W przypadku usług świadczonych przez profesjonalistów, mamy przeważnie do czynienia z nazwami takimi jak „kancelaria adwokacka” lub „kancelaria radcy prawnego”. Nazwy te jednoznacznie wskazują kogo spotkamy w takim miejscu. Zgodnie z ogólnie przyjętymi normami nazwa „kancelaria prawna” zastrzeżona została dla adwokatów i radców prawnych. 

Kto prowadzi kancelarię prawną, a kto prawniczą?

Kancelarie prawnicze są przeważnie zakładane przez absolwentów prawa, którzy na tym poziomie edukacji zakończyli kształcenie prawnicze. Oczywiście nie jest to regułą, ponieważ taką działalność teoretycznie może prowadzić każdy. Osoba, która skończyła studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra jest w stanie udzielać wartościowych porad prawnych, jeśli ma do tego odpowiednią wiedzę i doświadczenie, ale jej działalność powinna być prowadzona pod szyldem kancelarii prawniczej, nie prawnej. Pamiętajmy, że taka osoba nie będzie nas mogła reprezentować w sądzie na przykład w sprawie karnej. Ponadto, osoba bez uprawnień adwokata lub radcy prawnego nie podlega kodeksom etyki zawodowej wskazanych wyżej grup. Wynika z tego też fakt, że nie posiada ubezpieczenia OC i nie wiąże jej tajemnica adwokacka lub radcowska. Kusząca może być cena takich usług. Z reguły jest ona po prostu niższa i dlatego może być dla nas korzystna. Wszystko zależy od tego jak poważnej pomocy potrzebujemy i jaka jest waga naszej sprawy.

Stanowisko Sądu Najwyższego

Używanie firmy ,,kancelaria prawna’’ przez firmy inne kancelarie niż kancelaria radcy prawnego lub kancelaria adwokata została uznana przez Sąd Najwyższy za czyn nieuczciwej konkurencji. Sąd Najwyższy stwierdził, iż zwrot „kancelaria prawna” użyty na przykład w firmie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wprowadzać w błąd, ponieważ sugeruje, że przedmiotem działania tejże spółki jest świadczenie pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych. Ponadto, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być traktowana jako dopuszczalna forma wykonywania zawodu przez adwokata lub radcę prawnego. Działalność w formie takiej spółki może prowadzić prawnik bez aplikacji. Nie będzie to jednak kancelaria radcy prawnego, ani kancelaria adwokacka. Nie powinno się w tego rodzaju działalności używać nazwy „kancelaria prawna”, ponieważ może to być mylące dla klientów. Tego rodzaju działalność można nazwać kancelarią prawniczą. Podsumowując, kancelarię prawną może prowadzić praktycznie każdy, bez względu na posiadane wykształcenie prawnicze i odpowiednie kwalifikacje. Nie oznacza to, że pomoc, którą uzyskamy w takim miejscu będzie bezwartościowa. Wszystko zależy od tego, kto tę działalność prowadzi.

Koniecznie doczytaj: https://www.nzoliborz.pl/jak-uzyskac-odszkodowanie-za-uszczerbek-na-zdrowiu/