Obywatel w sprawach dotyczących emerytur, rent, zasiłków, świadczeń przedemerytalnych czy innych z zakresu ZUS nie musi być skazany na przegraną. ZUS odmówił Ci świadczenia, zakwestionował dokumenty przedstawione przez Ciebie, nie uznał Twoich uprawnień i czeka Cię spór z ZUS? Przedstawiamy poradnik, z którego dowiesz się, gdzie możesz szukać pomocy i na jakie wsparcie możesz liczyć w przypadku dochodzenia swoich praw.

Rozmowa z prawnikiem.

ZUS nie jest instytucją bezkarną. Może się wydawać, że komunikuje się z nami w niezrozumiałym języku, by w obawie przed zawiłością przepisów, poddać się bez walki. W rzeczywistości przegrywa wiele spraw w sądzie. Są to sprawy różnego rodzaju, o zaniżoną emeryturę, batalie wobec odmownej decyzji przyznania świadczenia. Warto poszukać radcy prawnego lub adwokata, który pomoże stoczyć walkę z ZUS. Trzeba jednak zwrócić uwagę na kompetencje tej osoby, gdyż sprawy w tej dziedzinie charakteryzuje zawiłość, opierają się one na specyficznych przepisach, które w wielu przypadkach nastręczają trudności interpretacyjnych. W przypadku sukcesu i wygranej na podstawie ogólnych zasad polskiego prawa strona wygrana może liczyć na zwrot kosztów za profesjonalne usługi pełnomocnika.

Prawnik specjalizujący się w sprawach z ZUS będzie pomocny na każdym etapie sprawy i może znacząco skrócić czas jej trwania przed sądem, co w efekcie przełoży się na mniejsze szkody dla dochodzącego swoich racji. Możemy liczyć na fachowe doradztwo w zakresie przedmiotu sprawy oraz na przystępną interpretację decyzji spornej wydanej przez ZUS. Co więcej, prawnik może nas reprezentować przed organami ZUS odpowiedzialnymi za wydaną decyzję, znajdzie odpowiednie przepisy na sprawy rozstrzygane przed sądem I i II instancji, a w razie złożenia przez ZUS skargi kasacyjnej, będzie reprezentował nasze interesy przed Sądem Najwyższym.

Żeby rozpocząć walkę z ZUS, należy wnieść odwołanie za pośrednictwem ZUS do właściwego sądu. Nie chodzi tutaj jednak o zwykłą polemikę z argumentami przedstawionymi przez ZUS. Odwołujący się od decyzji ZUS ma obowiązek wykazać swoją rację, a trzeba to zrobić z dbałością o detale, gdyż w postępowaniu przed sądem sprawa jest bardzo szczegółowo badana. Może się wydawać podejrzane, że odwołanie należy składać za pośrednictwem ZUS, ale chodzi o to, by pismo odwoławcze otarło się o organ, na którego działania się skarżymy, bo np. odmówił przyznania zasiłku macierzyńskiego. Przy decydowaniu się na pomoc prawnika trzeba mieć świadomość, by zrobić to już na początku. Praktyka pokazuje, że szukamy pomocy już po przegranym procesie, kiedy bywa za późno na pomoc nawet najbardziej doświadczonego profesjonalisty.